DAG 1
FÖRBEREDELSE, ETABLERING, TÄCKNING

Första dagen täcks golv, väggar och hörn med papp och masonit för att skydda övriga delar i bostaden. Dörröppningar plastas in för att minska spridning av damm. Byggmaterial och verktyg kommer på plats. Om lokal vattenavstängning i badrummet saknas pluggas vattenrören igen.

DAG 2–3
RIVNING

Allt i badrummet ska som regel rivas ut, allt från porslin till golv, väggar och tak. Golvbrunnen bilas upp och vi bilar också för nya avloppsrör vid behov. 

DAG 4–5
FÖRARBETEN, EL OCH VVS

Här ska all el dras fram till alla förbrukare, så som golvvärme, belysning, handdukstork, tvättmaskin, eluttag etc. Rörarbeten förbereds, dolda rör installeras, golvbrunnsbyte och övriga rörkopplingar.

DAG 6–7
UNDERARBETE, GOLV, VÄGGAR OCH TAK

Nu reglas väggar för att uppfylla de nya regeltäthetskraven, därefter monteras våtrumsskivor på väggarna. Massiva väggar spacklas/putsas och riktas upp för att nå godkänd toleransnivå. Ojämnheter och ihåligheter spacklas igen. Om ett nytt innertak ska installeras så byggs det nu. Om golvet består av träbjälklag reglas och förstärks golvet. Golvbrunnen installeras och gjuts in. 

DAG 8
GOLVVÄRME OCH FLYTSPACKEL

Om golvvärme ska installeras så görs det nu. Därefter ska golvet flytspacklas med fall mot golvbrunnen. Normen från BKR (Byggkeramikrådet) är att det ska finnas fall i hela badrummet. Innan golvet flytspacklas måste golvvärme kontrolleras och mätas. 

DAG 9
TÄTSKIKT

Nu appliceras tätskikt på golv samt väggar. En tätskiktsduk limmas fast med en gummimassa på väggen. Alla genomföringar för rör täcks med manschetter. Alla skarvar försluts med ett speciellt skarvlim. Lundmark Fastighet AB använder tätskikt från Kerakoll som är godkänt av BKR och även klarat oberoende tester.

DAG 10–12
PLANERING OCH PLATTSÄTTNING 

Innan plattsättningen påbörjas genomförs en noggrann mätning och planering av fördelning av plattor, passbitar, avslut, foglinjer m.m. Därefter sätts plattor på vägg, följt av golv. När plattsättningen är klar fogas skarvarna med den kulör som kunden bestämt. Planeringen tillsammans med plattsättningen är ett av de viktigaste momenten för hur det färdiga badrummet senare kommer att uppfattas. 

DAG 13–15
FÄRDIGSTÄLLANDE

Taket spacklas, förstryks med våtrumsgrund och färdigstryks med våtrumsfärg. Nya dörrfoder monteras tillsammans med ny tröskel. Ska karm och dörr bytas görs det nu. 

All rördragning färdigställs och ansluts. Badrumsinredning, wc, tvättställ, beslag, handdukstork, krokar, badkar eller duschvägg etc. monteras. Termostat till golvvärme, dimmers, strömbrytare, belysning, uttag etc. monteras. Silikonfogar appliceras i alla innerhörn. 

Därefter återstår grovstädning, all skyddstäckning som lagts i bostaden tas bort, verktyg och material forslas bort. Det nya badrummet är nu redo att börja användas.