OFFERTBESÖK

Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök där vi inhämtar dina önskemål och krav tillsammans med övriga förutsättningar för projektet.

OFFERT / ÅTERKOPPLINg

Efter besöket lämnar vi en kostnadsfri offert för ert projekt. Som regel lämnas ett fast pris, i vissa fall ett ungefärligt pris om förutsättningarna i flera delar är okända, eller om kunden så önskar tillämpar vi löpande räkning.

UPPDRAGSAVTAL

När offerten accepterats undertecknas ett uppdragsavtal, i vilket ramarna kring projektet preciseras. Vad som ingår, vilket material vi tillhandahåller och vilket material som beställaren ansvarar för, när betalningar ska genomföras, start och slutdatum, är vanliga komponenter i ett avtal. Allt för att vi och ni skall känna oss trygga och för att räta ut eventuella frågetecken.

PROJEKTPLANERING / BYGGSTART

I samband med byggstart träffas projektledaren och beställaren för att gå igenom detaljerna inför projektet. Projektplaneringen utgör sedan underlag för hantverkarna under renoveringsarbetet. Tydlig kommunikation är viktigt och är något vi alltid levererar i våra projekt.

SLUTBESIKTNING

När vi är klara med ert projekt så går vi tillsammans igenom bygget och kontrollerar att allt vi har åtagit oss har blivit utfört och ser till att ni blir en utav våra många nöjda kunder!