HUR MYCKET KOSTAR EN BADRUMSRENOVERING?
Det är många faktorer som spelar in. Här nedan följer dom viktigaste:
• Storleken på badrummet
• Väggarnas konstruktion (reglar, betong, tegel?)
• Skall rören bytas eller WC och/eller golvbrunn flyttas?
• Spotlights och belysning, kanske ska taket sänkas
• Tvättmaskin och torktumlare, kräver anslutningar
• Vattenrör utanpåliggande eller dolt
• Små eller stora plattor, eller kanske hexagon? 

VARFÖR ÄR SKILLNADEN SÅ STOR PÅ KOSTNADEN FÖR BADRUMSRENOVERING MELLAN OLIKA ENTREPRENÖRER?
Liksom för alla varor och tjänster är prisspannet för badrumsrenoveringar stort, vilket kan bero på en lång rad faktorer. Låt oss nämna några av dem: Arbetskostnaden är en av de största posterna i badrumsrenoveringen. Svenska avtal för löner och försäkringar kan ge upp till 1.000 (ja, tusen) procent högre timkostnad i förhållande till vissa utlänska lönekostnader. En badrumsrenovering som möter kraven från Boverket och de olika branschorganisationerna (BKR, GVK, Säker Vatten, EIO, Målaremästarna, m.fl.) blir generellt sett kortsiktigt mer kostsam än en felaktigt utförd renovering. Det förekommer även låga anbud som i efterhand fördyras genom tillkommande kostnader. Vissa entreprenörer kapar kostnader genom att forcera renoveringen och använda billigare material. Det billigaste anbudet behöver inte nödvändigtvis vara sämre än det dyraste, men erfarenhetsmässigt ligger det något i den välbekanta klyschan – du får vad du betalar för. 

VAD INGÅR, OCH VAD INGÅR INTE I OFFERTEN?
I våra offerter ingår alltid arbetskostnaden för att ta sig från start till mål. Från etablering och rivning till färdigt badrum. Vi räknar också alltid med alla materialkostnaderna för det som krävs för att renovera ett badrum. Gips, reglar, flytspackel, tätskikt och så vidare, det ordnar vi. Det som du själv vill bestämma, till exempel kakel & klinker, wc, kommoder, belysning - allting där det handlar om tycke och smak, ingår inte i offerten. Men vi hjälper dig gärna med råd och förslag. Handlar du dessutom hos några av våra leverantörer kan vi erbjuda dig konkurrenskraftiga priser och fri hemtransport! 

VILKA KOSTNADER KAN TILLKOMMA UTÖVER ANGIVET PRIS I OFFERTEN?
Exempelvis en fuktskada som kräver avfuktning, men det täcks i normalfallet av din eller föreningens försäkring. Sanering av asbest, vilket tack och lov är relativt ovanligt. Spruckna eller dåliga avloppsrör som måste bytas, felaktiga elinstallationer som måste göras om. Sammanfattningsvis, dolda fel som inte skäligen kunnat förutses innan arbetet påbörjats. I de absolut flesta fall landar vi dock på angivet pris i offerten.

KAN JAG RENOVERA MITT BADRUM SJÄLV?  
Absolut. Har du kunskapen, verktygen och kännedom om regelverket finns det inget formellt hinder. Saknar du någon av dessa ingredienser vill vi dock avråda. Det är inte ovanligt att vi får förfrågningar från kunder som själva påbörjat, men inte lyckats slutföra en badrumsrenovering. Detta fenomen benämns Timell-effekten… gissa varför. 

ÄR DET GODKÄNT ATT BYGGA IN RÖREN I VÄGGEN?
Ja, så länge det utförs på rätt sätt och med rätt material så är det godkänt enligt såväl BKRs som Säker Vattens normer. 

HUR MYCKET LÄGRE BLIR TAKET MED INBYGGDA SPOTLIGHTS?
Med vissa typer av LED-spotlights kan taket sänkas med så lite som fyra centimeter.

KAN JAG BYTA MITT FULA ELEMENT MOT EN HANDDUKSTORK?
Absolut, om du väljer en handdukstork med högre effekt. En "vanlig" handdukstork avger 30-60 Watt värme, medan en radiator i badrummet kan avge 400 Watt. Det finns dock särskilda handdukstorkar med högre effekt. Ett schablonvärde för tillskottsvärme är 70 Watt per kvadratmeter.

KAN JAG ANVÄNDA VÄRMEGOLVET ISTÄLLET FÖR ELEMENT?
Nja, i lägenhet installerar vi normalt el-slingor i golvet. Att värma med el är såväl dyrt som elakt mot miljön. Men, i vissa badrum behövs ingen eller mycket lite tillskottsvärme och i dessa fall kan en radiator tas bort utan att ersättas av annan värmekälla.

JAG VILL HA TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE I BADRUMMET, INSTALLERAR NI MED VATTEN, EL OCH AVLOPP?
Absolut. Vi kan dessutom bygga in det snyggt i en platsbyggd bänk, kaklad eller av trä. 

HUR VET JAG OM DET FINNS ASBEST I BADRUMET?
Asbest förbjöds 1976, är ditt badrum byggt därefter bör det vara fritt från asbest. Badrum byggda på 50-, 60-, och 70-talet kan ha asbest i fix, fog, plastmattor, lim, ventilationskanaler, isolering och tätning. Asbest användes även som tillsatsmedel i bland annat fästmassa och fog, varför det inte går att utesluta asbest i en hel fastighet bara för att det inte fanns i ett badrum. En analys kostar ca 600 kronor och ger svar på förekomst av asbest.

ÄR DET FARLIGT MED ASBEST I BADRUMMET?
Inte så länge asbest är bundet i materialet. Vid rivning frigörs dock asbestfibrer i luften, vilken fastnar i lungorna och kan ge cancer och andra otäcka åkommor. Märk väl, det är inte bara hantverkaren som utsätts för risk, asbestdammet frigörs i din bostad och hamnar även i dina lungor. Med andra ord - slarva inte med asbestanalysen...

OM DET FINNS ASBEST, VAD KOSTAR SANERINGEN?
"Det beror på" som vi brukar svara. Men låt oss säga så här, någonstans i trakterna kring 10.000 kronor inklusive deponiavgift för det farliga avfallet.

KRÄVS BYGGLOV ELLER BYGGANMÄLAN FÖR BADRUMSRENOVERINGEN?
En bygganmälan kan krävas i de fall då badrumsrenoveringen ger menliga ingrepp i fastighetens konstruktion, ändringar i planlösning eller vid mer omfattande ändringar av vatten- eller avloppsinstallationer. Detta regleras i Plan och Bygglagen (2010:900). När det krävs en anmälan får arbetet inte påbörjas innan kommunen givit sitt godkännande. Är du osäker, kontakta stadsbyggnadskontoret och rådfråga. Det är du i egenskap av byggherre som ansvarar för att anmälan gjorts.

MÅSTE FÖRENINGEN GODKÄNNA RENOVERINGEN?
Ja, föreningen måste informeras och godkänna renoveringen. Föreningen har dock normalt begränsade möjligheter att neka en renovering, se förutsättningarna i Bostadsrättslagen (1991:614). Det kan i föreningens stadgar dessutom finnas regler som du måste ta hänsyn till, så som tidsfrister för avisering av vattenavstängning, uppställ av byggavfall, egenkontroll av tätskikt, krav på behörig entreprenör, tider för bullerarbete etc.

HUR VET JAG OM BADRUMMET ÄR FUKTSKADAT?
I de mest uppenbara fallen så märks det genom att det droppar från grannens tak. Du kan även få mögeltillväxt eller känna att badrummet känns fuktigt och bär en speciell lukt. De lite mindre fuktskadorna upptäcks först när badrummet rivs ut. Det går även att göra fuktmätning genom att borra ur prov och använda ett mätinstrument, men är du osäker kanske det ändå är lika bra att renovera och känna dig trygg med ditt nya badrum?

DET FINNS SVARTMÖGEL I BADRUMMET, VAD GÖR JAG NU?
Bor du i en bostadsrätt kan du börja med att kontrollera föreningens stadgar, om där framgår huruvida du eller föreningen bär ansvar för detta. Är det föreningens ansvar lyfter du frågan till styrelsen. Du kan även rådfråga miljö- & hälsoskydd hos kommunen.

Notera att mögel ofta uppstår som följd av dålig luftomsättning (ventilation). Fråga föreningen när den senaste OVK-besiktningen (Obligatorisk VentilationsKontroll) utfördes, och vilka värden som då uppmättes. OVK-besiktningen ska genomföras löpande med intervall enligt Boverkets föreskrifter, beroende av fastighetens ventilationssystem. I gamla hus är det inte ovanligt att de krav som finns uppsatta på luftomsättning inte uppnås. Då är det föreningens ansvar att vidta åtgärder. Dålig ventilation kan ge dåligt inneklimat, vilket kan leda till allergier och sjukdomar. 

HUR LÄNGE HÅLLER ETT BADRUM?
Det beror på hur det används, när det är byggt och vem som har byggt det. Äldre badrum saknar tätskikt, vilket inte var något större problem på den tiden när man duschade på ett par minuter. Konstruktionen blev blöt, men torkade ur mellan duschtillfällena. Idag används badrummet oftare och under längre tid. Vi har renoverat badrum byggda på 50-talet utan fuktskador, likväl som vi renoverat badrum byggda för blott ett par år sedan med omfattande fuktskador. En väl utförd badrumsrenovering idag bör stå pall flera decennier framåt. 

HUR TAR JAG HÄNSYN TILL MILJÖN VID BADRUMSRENOVERINGEN?
Till att börja med, välj en entreprenör som har en uttalad miljöpolicy. Material, förbrukningsvaror, transporter och avfall från renoveringsarbeten är en belastning för miljön. Du kan dessutom välja miljömärkt inredning, exempelvis av nordiska miljömärkningen Svanen. Vedum, Aspen och INR har Svanenmärkt delar av sitt sortiment. Välj LED-belysning, vilket drar minimalt med energi, är fria från gifter och har lång livslängd. 

VAD INNEBÄR ETT STAMBYTE?
Stambyte är förknippat med byte av den vertikala avloppsstammen som löper genom fastigheten. I samband med stambyte är det vanligt att samtliga badrum renoveras. Vid ett lokalt stambyte byts alla avloppsrör lokalt i badrummet, fram till huvudstammen. Innan du bestämmer dig för att renovera ditt badrum, kontrollera om det finns planer på stambyte de närmsta åren. 

VAD INNEBÄR BKR OCH SÄKER VATTEN-BEHÖRIGHETEN?
Att entreprenören har särskild utbildning i regelverket kring tätskikt och VVS-installationer och utför arbetet i enlighet med gällande normer. 

VAD INNEBÄR DET ATT BADRUMSRENOVERINGEN ÄR FACKMÄSSIGT UTFÖRD?
Att arbetet är utfört i enlighet med de av branschen framtagna normerna, jmfr. BKR, Säker Vatten m.fl.  

ENTREPRENÖREN PRATAR OM AVVIKELSER, VAD ÄR DET?
Om någon del i badrummet inte uppfyller kraven enligt branschreglerna så benämns det som en avvikelse. Så långt det är möjligt ska branschreglerna efterföljas, men en skälighetsbedömning kan göras om kostnaden för att undanröja avvikelsen inte står i proportion till nyttan. I vissa fall är det dessutom inte möjligt att följa branschreglerna. Exempel: Fönster får inte finnas i eller i anslutning till duschzonen. I vissa fall är badrummet så litet att det inte går att placera duschen tillräckligt långt från fönstret i enlighet med branschreglerna. Ett badrum utan dusch är inte mycket till badrum, varför den bästa möjliga lösningen väljs trots att det avviker från branschreglerna - en avvikelse.

MEN, FÅR DET FINNAS AVVIKELSER I ETT FACKMÄSSIGT UTFÖRT BADRUM?
Visst får det, branschreglerna är inte tvingande genom lag eller annan föreskrift. Viktigt dock att det bakom varje avvikelse ligger ett aktivt och grundat val där risker och konsekvenser med den specifika avvikelsen vägts in. Så långt som möjligt ska avvikelser naturligtvis undvikas, i syfte att minska risken för kostsamma skador och nå optimal funktion. 

VEM ÄR ANSVARIG OM JAG FÅR FUKTSKADA EFTER BADRUMSRENOVERINGEN?
Entreprenören som utfört badrumsrenoveringen har enligt konsumenttjänstlagen tio års ansvar, vid felaktigt utfört arbete. Skulle skadan ha uppkommit genom ett fel som entreprenören gjort, och inom tio år, är det således denne som bär ansvar. Det är därför viktigt att välja en entreprenör som du tror dig kunna hitta om tio år, annars är ansvaret inte mycket värt...

KAN JAG BESTÄLLA KAKEL, KLINKER OCH INREDNING GENOM LUNDMARK FASTIGHET AB?
Vi samarbetar med Svenska Kakel och Konradssons Kakel samt vvs-grossisten Dahl och kan erbjuda bra priser och erbjudanden från deras sortiment. Fri hemkörning ingår alltid och vi hjälper dig med rådgivning.

ÄR DET SKILLNAD PÅ KAKEL FRÅN LÅGPRISVARUHUS OCH PROFFSBUTIK?
Generellt sett, ja. Liksom det finns olika kvalité på bomull till kläder, eller komponenter i en bil så finns det olika kvalité på keramiska plattor. Men för all del, vi renoverar många badrum som blir otroligt fina även med lågpriskakel.

 
 

Kontakta oss på Lundmark Fastighet AB om du inte hittar svaret på just din fråga.