Ett stambyte kan verka överväldigande vid första anblicken. Ta oss till hjälp! Vi identifierar risker i nuvarande våtrum och installationer, hjälper dig med planeringsprocessen och kan sedan genomföra stambyten och badrumsrenoveringar för att framtidssäkra ditt hus.